Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2008

ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (απο την Χριστίνα Σωτηράκογλου- Δικαστική και Αναλυτική Γραφολόγο)(ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ) ΓΥΝΑΙΚΑΣ 40 ΕΤΩΝ
(ΚΩΔΙΚΟΣ Α1)
1. Γενική εντύπωση : Γραφή ευκίνητη, ευέλικτη, ενεργητική, ζωντανή, προοδευτική που γλυστράει στο χαρτί και τείνει να το γεμίσει. Γενικά φαίνεται αποφασιστική, της λείπει όμως ο δυναμισμός. Χάρη στην ταχύτητα της δείχνει ανυπόμονη και αποφασιστική, με ευχάριστο όμως τρόπο και χωρίς να είναι κουραστική. Γενικά καίτοι κατακλύζει το χαρτί, παραμένει διακριτική και ευχάριστη εξαιτίας της κινητικότητας της και της ρυθμικής, ελαφριάς και ανοιχτόχρωμης αποτύπωσης της στο χαρτί.
2. Αρμονία:
Η γραφή έχει αναλογία, εγκράτεια, τάξη, ελευθερία κινήσεως και σχετική καθαρότητα.
3. Γενικό επίπεδο
.
Οργάνωση, αυθορμητισμό, ρυθμό, λιγότερο δυναμισμό και πρωτοτυπία. Επομένως, το γενικό επίπεδο της γραφής είναι μέτριο προς υψηλό (Μ+).
4. Στοιχεία της γραφής:

Α. Σχέση κίνησης – μορφής: Κυριαρχία κίνησης

Β. Τύπος κίνησης: παλλόμενη κίνηση

Γ. Τύπος άξονα: οριζόντιος άξονας

Δ. Τύπος ένταση: ευλύγιστη ένταση

Ε. Τύπος δομής: καλή δομή με ατυχήματα.

5. Κύρια σημεία της γραφής (Dominant Signs Crepieux Jamin):
Η γραφή είναι μικρή, ευάερη, με ακριβές γραφικό νήμα, ευκρινής, με μικρές αρμονικές ασυμμετρίες απλοποιημένη, ρυθμική, καθαρή, μέτριας πιέσεως, εκλεπτυσμένη, απλή, διαυγής, κανονική, κομψή, ανερχόμενη, αυθόρμητη, ταχεία, άνετη, συνδυασμένη, ελαφρύ,
muare γραφικό νήμα, αραιά διαστήματα μεταξύ λέξεων, υψηλή, αδραχτοειδής, με αριστερό περιθώριο προοδευτικά ελαττωμένο και μερικές φορές ομοιόμορφο, ανάλογη διάσταση, ανοιχτή, υποβασταζόμενη, λάσο, τετράγωνη, τυπογραφική, χαριτωμένη, ωοειδής, επιταχυνόμενη, αιωρούμενη, ποικίλη, τμηματική, επάλληλη προς τα πάνω, οριζόντια, κυματιστές λέξεις.

6. Κατά το σύστημα του HEGAR : Γραφή ελαφριά, ευκρινής, καμπυλώδης και γρήγορη.

7. Εφαρμογή των ψυχολογικών συστημάτων κατά την ανάλυση της γραφής:

Ιπποκράτης: Μελαγχολικός -λεμφατικός (celebral) εγκεφαλικός τύπος.

Jung: Κυριαρχία σκέψεως – διαισθήσεως (εσωστρεφής), μέτρια – προοδευτική libido, animus

St Morand: Ερμής, Σελήνη.

Le Senne (τύποι): Νευρικός, συναισθηματικός

Ευρύτητα συνειδήσεως, αναλυτική νοημοσύνη, Mental Cyriosity, nEg, αλλοκεντρικός, χωρίς θέληση

Freud: Καλό ego, το οποίο κρατάει το superego σε έλεγχο. Το id είναι εμπλουτιστικό.

Σύμπλεγμα Oral – οιδιπόδειο (μετρίως)

Fromm (τύποι): Παραγωγικός – εμπορικός (ευλίγιστο μυαλό)

8. Ερμηνεία των σημείων (σε γραφή υψηλού επιπέδου)

Μικρή: Ικανότητα συγκέντρωσης, διανοητική πειθαρχία, ικανότητα διανοητικής εργασίας, αντικειμενικότητα, στοχασμός, σύνεση, αίσθηση της πραγματικότητας, κυριαρχία εσωτερικής ζωής, πολυμάθεια, εξειδίκευση, μετριοπάθεια.

Ευάερη: Ανεξαρτησία, καθαρή κρίση, δεν επηρεάζεται εύκολα από τις γνώμες των άλλων, διαυγής και εύστοχη ευφυία, ολιγομίλητη προσωπικότητα, μορφωμένο μυαλό, ανάγκη για χώ€ρο, ικανότητα.

Ευκρινές γραφικό νήμα: Καλός αυτοέλεγχος, διαύγεια - τάξη μυαλού και σκέψεως, καλή διανοητική ισορροπία, δύναμη θελήσεως, τάση για ακρίβεια, επιμονή, διανοητική τάξη αντικειμενικότητα, ικανότητα συγκεντρώσεως, πειθαρχία, μέτρια ενέργεια, ευαισθησία, σταθερότητα.

Γραφή με μικρές αρμονικές ασυμμετρίες: Υψηλή νοημοσύνη, δυνατή διαίσθηση, βαθειά ευαισθησία, μεγάλη δεκτικότητα, καθαρό μυαλό, αλτρουισμός, ανεκτικότητα, ευγένεια, ανησυχία.

Ρυθμική: Ανεξαρτησία σκέψεως και πράξεων, αποφασιστικότητα, κίνηση, ακρίβεια στην πράξη, κριτική, αίσθηση, αισιοδοξία, εμπιστοσύνη στον εαυτό και στη ζωή, αρμονία, ισορροπία τάσεων, σταθερότητα χαρακτήρα.

Αυθόρμητη: Ειλικρίνεια, απλότητα τρόπων, αγνότητα αισθημάτων, εμπιστοσύνη στον εαυτό και στους άλλους, ευγένεια χαρακτήρα.


Σύνθεση σημείων
1. Μικρή + ευάερη + ευκρινής = διαύγεια και τάξη μυαλού, καλή διανοητική ισορροπία, αυτοέλεγχος, ικανότητα συγκεντρώσεως και διανοητικής ισορροπίας, στοχασμός κλπ.

2. Αυθόρμητη + μικρή + μικρές αρμονικές ασυμμετρίες = κυριαρχία και πλούτος εσωτερικής ζωής, αγνότητα αισθημάτων, ανεκτικότητα, ευγένεια, αλτρουισμός κλπ.

3. Ευάρη + μικρή+ ευκρινές stroke + αυθόρμητη = Επιμονή, τάξη μυαλού, πειθαρχία, μέτρια ενέργεια, μετριοπάθεια, απλότητα τρόπων, ολιγομίλητος χαρακτήρας κλπ.

9. ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
Στη γράφουσα η σκέψη κυριαρχεί των άλλων λειτουργιών (συναισθήματος, αισθήσεως) και επιβοηθείται από τη διαίσθηση. Η γράφουσα διακρίνεται από υψηλή νοημοσύνη, διανοητική ισορροπία, διαύγεια και τάξη της νόησης και της σκέψεως και διανοητική πειθαρχία. Έχει ικανότητα συγκεντρώσεως και στοχασμό τα οποία μπορούν να παράγουν διανοητική εργασία. Διαχειρίζεται τις ικανότητες της με σύνεση. Η γραφή καταδεικνύει μορφωμένο γράφοντα, με εμπλουτισμένο – καλλιεργημένο μυαλό, με τάση για πολυμάθεια. Η γράφουσα έχει αίσθηση της πραγματικότητας, διακρίνεται για την αντικειμενικότητα της, την καθαρή κρίση της και κριτική αίσθηση και όχι τόσο για τη σχολαστικότητα της και τη στεγνή εμμονή στη λεπτομέρεια. Έχει αυτοέλεγχο, χωρίς όμως να λείπει η αποφασιστικότητα και η ανεξαρτησία σκέψεως και πράξεως. Εντούτοις διακατέχεται από μέτρια ενέργεια και περιορισμένο δυναμισμό.

Η γράφουσα ενδιαφέρεται και επηρεάζεται από την εσωτερική ζωή της, τη δυνατή της διαίσθηση και τη βαθειά ευαισθησία της, που παράγει απεριόριστη δεκτικότητα, ανεκτικότητα και ενδιαφέρον για τα προβλήματα των άλλων. Βέβαια, εξαιτίας και της εσωστρέφειας που τη διακρίνει αλλά και της ψυχρής της συμπεριφοράς, η προσέγγιση των προβλημάτων των άλλων γίνεται με τρόπο επιφανειακό και χωρίς εξωτερικεύσεις του ενδιαφέροντος της. Η ευαισθησία της εκδηλώνεται περισσότερο ως δεκτικότητα, αλτρουισμός, κατανόηση ευγένεια, αγνότητα αισθημάτων και γενναιοδωρία.

Η γράφουσα είναι αισιόδοξη και έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό της και τη ζωή. Εξάλλου έχει σταθερότητα χαρακτήρα και δεν επηρεάζεται από τις γνώμες των άλλων. Έχει εσωτερική αρμονία και ισορροπία τάσεων, χωρίς όμως να της λείπει η ανησυχία του πνεύματος και η τάση για εξερεύνηση και γνωριμία με νέες καταστάσεις.

Καίτοι χαρακτηρίζεται από μέτρια ενέργεια, εντούτοις διακρίνεται για την επιμονή (χωρίς σχολαστικότητα), την τάξη και την πειθαρχία. Τα επιτεύγματα της είναι περισσότερο αποτέλεσμα της επιμονής της παρά του δυναμισμού της.

Στον κοινωνικό περίγυρο και στις κοινωνικές της συναναστροφές παρουσιάζεται μετριοπαθής, ευγενική, ολιγομίλητη και με απλότητα τρόπων .

Πρόκειται για άνθρωπο με καλλιεργημένους τρόπους και μυαλό, με ευγενική εξωτερική συμπεριφορά και πλούσιο συναισθηματικό κόσμο που συνδυάζεται άριστα με την ευστροφία και την οξύτητα του νου.
Χριστίνα Σωτηράκογλου
Δικαστική και Αναλυτική Γραφολόγος
Φράγκων 12
Κ. 6977 572 759
Τ. 2310 530 744
dikastiki.grafologos@gmail.com
Τελειόφοιτη του Μεταπτυχιακού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.[1] Η γραφή, η οποία εξετάστηκε από το πρωτότυπο, χαράχτηκε πάνω σε λευκή κόλλα χαρτιού (Α4) με στιλογράφο σφαιριδίου κυανού χρώματος.

[2] Απαραίτητη προυπόθεση για τη διενέργεια ορθής και ασφαλούς γραφολογικής ανάλυσης – πορτραίτου είναι να εξετάζεται η γραφή από πρωτότυπο, προκειμένου να μην αλλοιώνονται τα γραφολογικά γνωρίσματα (λόγω της φωτοτυπίας, της χρήσεως σαρωτή κλπ.) αλλά και προκειμένου να εξετάζεται και η πίεση της γραφής, στοιχείο απαραίτητο για τη γραφολογική ανάλυση.