Σάββατο, 5 Ιουλίου 2008

Αξιολόγηση ΣτελεχώνTheodosia Personal Coaching


Απο την Χριστίνα Σωτηράκογλου, ΓραφολόγοΣε πολλές χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ευρέως διαδεδομένο οι οργανωμένες επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν γραφολόγους κατά την επιλογή του προσωπικού τους και ιδιαίτερα κατά την πρόσληψη στελεχών, διευθυντών πωλήσεων, παραγωγής και διαφήμισης , ταμείων, γραμματέων , λογιστών κλπ.

Εντούτοις και πολλοί ιδιώτες χρησιμοποιούν γραφολόγους κατά τη διαδικασία επιλογής baby sitter, υπηρεσίας, σωματοφύλακα, αρχιτέκτονα κλπ.


Η χρήση της γραφολογικής ανάλυσης γίνεται με δύο τρόπους:

α) Η επιχείρηση συνεργάζεται με έμπειρους γραφολόγους , στους οποίους προσκομίζει δείγμα γραφής των υποψηφίων για την κατάληψη θέσης .

β) είτε υποχρεώνει τον υποψήφιο παράλληλα με το βιογραφικό του να προσκομίσει και γραφολογική ανάλυση – πορτραίτο ενυπόγραφο από εγκεκριμένο πτυχιούχο αναλυτικό γραφολόγο.

Με την εξέταση των γραπτών των υποψηφίων και τη σύνταξη της γραφολογικής ανάλυσης ο γραφολόγος συμβουλεύει για το αν η κλίση του κάθε υποψήφιου πληροί τις απαιτήσεις του επαγγέλματος ή ποιες από τις απαιτήσεις πληροί. Επίσης, (σπανιότερα) ο γραφολόγος κρίνει και ποιος είναι κατάλληλος για την θέση. Η γραφολογική ανάλυση βοηθάει και καθοδηγεί τον εργοδότη , να κατανοήσει πλήρως την κλίση του υποψηφίου και την έμφυτη ικανότητα του να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του επαγγέλματος . Έπειτα ο εργοδότης, αφού ελέγξει και τα τυπικά προσόντα που αναφέρονται στο βιογραφικό του υποψηφίου μπορεί εύκολα να επιλέξει τον καταλληλότερο.


ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κατά τη διενέργεια της γραφολογικής ανάλυσης αρχικά ο γραφολόγος ερευνά τα γενικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για όλους τους υποψήφιους (ανεξαρτήτως ειδικότητας) και την ένταση τους. Αυτά είναι:

1. Η Ευφυΐα (αναλυτική, αφαιρετική, πρακτική, κοινωνική)

2. Η Θέληση

3. Η Ηθικότητα

4. Η Ειλικρίνεια
Έπειτα ο γραφολόγος ερευνά για την ύπαρξη ή της έλλειψη των 40 σημείων προσωπικότητας που παρατηρούνται στη γραφή (ανεξαρτήτως ειδικότητας του υποψηφίου): Αυτά είναι (κατά αλφαβητική σειρά):

Ο αισθησιασμός

Η ανεξαρτησία

Η αναξιοπιστία

Η αντικειμενικότητα

Η ανυπομονησία

Η αξιοπιστία

Η δεκτικότητα

Η διαίσθηση

Η διακριτικότητα

Η διανοητικότητα

Η διαύγεια μυαλού

Η διπλωματία

Η δραστηριότητα

Η ενέργεια

Η εξωστρέφεια

Η επιδεκτικότητα – στυλ

Η επικοινωνία

Η ευαισθησία (Συναισθηματικότητα)

Η ευσυνειδησία (Υπερεγώ)

Η ευφυΐα

Η θέληση

Το κίνητρο

Η κοινωνικότητα

Η κρίση

Η λήξη αποφάσεων

Η ξηρότητα (παγερότητα)

Η πίστη

Η πρακτικότητα

Η προσαρμοστικότητα

Η πρωτοβουλία

Η πρωτοτυπία

Η σταθερότητα

Ο συμβιβασμός

Η συναισθηματικότητα

Η συνέπεια στην πράξη

Η τάξη ή η οργάνωση

Η υπομονή

Η φαντασία

Η φιλοδοξία

Από τα ανωτέρω σημεία, ορισμένα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά σε κάθε ένα επάγγελμα. Λ.χ. ο εμπορικός διευθυντής πρέπει να ανεβάσει την παραγωγή αλλά και να εξεύρει και νέους πελάτες στους οποίους θα πωλήσει επικερδώς. Οφείλει να προβλέπει τις διακυμάνσεις της αγοράς και να οργανώνει την παραγωγή της επιχείρησης, θέτοντας και μακροπρόθεσμους στόχους. Επίσης, πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη στους πελάτες και στους υφιστάμενους του.

Επομένως οφείλει να έχει:


-ικανότητα διαπραγμάτευσης
-δυναμισμό
-μαχητικότητα
-αντοχή για εργασία
-ικανότητα ταχείας αφομοίωσης
- εύκολη επαφή - επικοινωνία
- καλή νευρική ισορροπία για υπέρβαση δυσκολιών και απογοητεύσεων
- αίσθηση υπευθυνότητας
- επιθυμία να κερδίζει

-Ετοιμότητα να είναι διαθέσιμος

.

Ο γραφολόγος μπορεί κατά την εξέταση της γραφής του υποψηφίου να εντοπίσει ποια από τα ανωτέρω καίρια στοιχεία υπάρχουν στην προσωπικότητα του υποψηφίου και αν δεν υπάρχουν μερικά από αυτά, από ποια άλλα τυχόν μπορούν να αντικατασταθούν.

Σημειώνεται ότι η εργασία το γραφολόγου δεν συνίσταται στην κριτική του υποψηφίου και στη διατύπωση συμπερασμάτων και κρίσεων για την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του υποψηφίου, αλλά στον εντοπισμό, με αντικειμενικά κριτήρια, των απαιτούμενων μόνο προσόντων για την επιλογή του υποψηφίου.